O Světle Na počátku bylo Světlo. A to Světlo bylo jen bezpodmínečná Láska a Dobro, tak jednoduché to bylo. A to Světlo, co obsáhlo všechno v sobě, se samotou a v tom bezčasí tak trochu nudilo a rozhodlo se. A rozprsklo se na miliardy a triliony světýlek a dalo jim...